Створення: 19.05.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/06/2014

Приватне акціонерне товариство “Скадовськагрошляхбуд” скликає загальні збори акціонерів 20.06.2014р. о 10.00 год. за адресою: м.Севастополь, вул.Промислова, 15, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
  3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
  4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
  5. Обрання наглядової ради та ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.06.14.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 20.06.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 92(1845) від 19.05.2014.