Створення: 08.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/04/2013

Приватне акціонерне товариство “Скадовськагрошляхбуд” скликає загальні збори акціонерів 10.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Пасічника, 27, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку  за 2012р.
  4. Внесення змін до статуту товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 10.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(1550) від 07.03.13.