Створення: 22.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/06/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 20.06.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Липай Олександр Олександрович, володiє 0.01% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 12.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Сорока Петро Iванович, володiє 1.4% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 12.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Гаврилаш Вiктор Степанович, володiє 1.7% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 12.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений ревiзор Кабанов Євген Костянтинович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 12.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Чумаченко Вiктор Захарович, володiє 1.5% акцiй в статутному капiталi, попередня посада пенсiонер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Федотов Олексiй Геннадiйович, акцiями не володiє, попередня посада завiдувач АБЗ. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний ревiзором термiном на три роки Липай Олександр Олександрович, володiє 0.01% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.